Sifo: Väljarna ignorerar EU-frågan i riksdagsvalet

Trots EU:s stora påverkan på den svenska vardagen är EU inget som en majoritet av väljarna ger någon betydelse i riksdagsvalet. Det visar den första sifoundersökningen som någonsin gjorts i sammanhanget.

Den regering som tillträder efter valet på söndag kommer omgående att kastats in i den europeiska hetluften med tunga frågor kring ekonomi, arbetslöshet och klimat.

Beslut som tas av EU har stor påverkan på svenska lagar och regler. Intresseorganisationen  SKL beräknar att ungefär 50 till 60 procent av landstingen och kommunernas verksamhet påverkas av EU på något sätt.  Även många beslut i riksdagen påverkas av EU-regler och lagar.

Trots det anser sex av tio väljare att partiernas EU-politik har liten eller ingen betydelse för dem i riksdagsvalet. Det visar den första Sifoundersökning någonsin i frågan.  

– EU-politik är [ännu] inte integrerad i svensk politik. Men samtidigt vet vi ju att man inte kan göra en åtskillnad på nationell politik och EU-politik. De hänger ihop i väldigt stor utsträckning, säger Magnus Blomgren, EU-forskare på Umeå universitet.

Annons

Europaportalen/Sifos undersökning visar vidare att bara knappt hälften, 48 procent, av svenska folket känner till att medlemsländernas regeringar stiftar EU-lagar tillsammans med Europaparlamentet.   

– Kunskapsbristen är uppenbar. Orsaken finns i debatten som förs i partiväsendet, i media och dess sätt att hantera EU-frågan. Vi som håller på EU-utbildningens olika delar har också ett ansvar, säger Magnus Blomgren.

Att väljarna inte tar in EU som en faktor i riksdagsvalet skulle kunna förklaras med att många inte känner till partiernas EU-politik.

Undersökningen visar att en majoritet inte känner till vad riksdagspartierna vill driva för frågor i EU. Att nästan fyra av tio uppger att de känner till partiernas EU-politik i sammanhanget överraskar Magnus Blomgren.

– Att så pass många väljare säger sig känna till vilka frågor som partierna ska driva [ i EU] är anmärkningsvärt, det vet ju knappt jag. Om vi inte haft Europaparlamentsval för några månader sedan så tror jag inte att siffrorna varit så höga, säger Magnus Blomgren, EU-forskare på Umeå universitet.

Som Europaportalen tidigare rapporterat är det relativt ljumma svenska intresset för EU-frågor föremål för en statlig utredning vilken väntas vara klar i början av 2016.