Finansminister Magdalena Andersson (S) i samtal med sin nederländske kollega tillika ordförande i eurogruppen Jeroen Dijsselbloem under tisdagens möte.

Bild: Europeiska unionens råd

Hoppa till artikelns andra spalt.

Anderssons första EU-möte – efterfrågar privata investeringar

Finansminister Magdalena Andersson frågar sig varför det inte är fler privata investeringar i Europa trots rekordlåga räntor.

Efter det informella finansministermötet i Milano för en månad sedan tillsattes en arbetsgrupp som fick i uppdrag att analysera investeringsbehoven i EU och föreslå vad som kan göras för att öka investeringarna.

Gruppen gör i dag tisdag sin första återrapportering till medlemsländernas finansministrar när de träffas i Luxemburg.

På en fråga om huruvida man bör öka kapitalet i Europeiska investeringsbanken, EIB, så att den kan låna ut pengar sätter finansminister Magdalena Andersson (S) istället fokus på privata investerare.

–  Det är viktigt för oss att diskutera varför vi inte ser mer privata investeringar i Europa för räntorna är mycket låga, sade Magdalena Andersson till journalister på väg in på mötet som blir hennes första i EU-sammanhang.

I morgon onsdag är sista dagen för medlemsländerna att lämna in sina budgetpropositioner till EU-kommissionen som ska granska dem för att se om de bryter mot EU-regler. Frankrike har hamnat i blåsväder för att landets budget medvetet kommer att bryta mot reglerna.

Huvuvida finansministrarna kommer att öka trycket på Frankrike vill hon dock inte gå in på.

– Det kan bli en intressant diskussion, sade Magdalena Andersson.