José Manuel Barroso avtackas av sin efterträdare Jean-Claude Juncker.

Bild: Europeiska kommissionen

Hoppa till artikelns andra spalt.

Barrosos sista dag på jobbet

I dag lämnar José Manuel Barroso över ordförandeklubban för EU-kommissionen till Jean-Claude Juncker.

Portugisen José Manuel Barroso är den kommissionsordförande som suttit längst på posten: tio år. Efter sitt sista möte på onsdagen räknade han upp några av de saker som hänt under hans tio år.

– Europeiska unionen har nästan dubblerats i storlek. Vi har antagit Lissabonfördraget. Vi har i grunden reformerat våra regelverk för banker och ekonomi, sade Barroso som dock tillträdde efter den stora östutvidgningen i maj 2004.

Han tillträdde i november 2004 som en typisk kompromisskandidat efter att Storbritannien sagt nej, då krävdes enhällighet för att utse ordföranden, till belgaren Guy Verhofstadt.

Hans efterträdare luxemburgaren Jean-Claude Juncker har lovat att leda en ”mycket mer politisk” kommission än tidigare.