Hoppa till artikelns andra spalt.

Nattlig uppgörelse håller ukrainarna varma i vinter

Sent i natt enades EU, Ukraina och Ryssland om att säkra den ryska gastillförseln till Ukraina.

– Ukraina och Ryssland har i dag träffat en överenskommelse om den resterande energiskulden, sade EU-kommissionens utgående ordförande José Manual Barroso efter förhandlingarna som pågått sedan i maj i år då Ryssland ströp gastillförseln till Ukraina.

Överenskommelsen innebär att Ryssland kommer fortsätta leverera gas till Ukraina till slutet av mars. Samtidigt ska Ukraina betala en utstående skuld på motsvarande 23 miljarder kronor till ryska gasbolag innan årets slut. Pengarna till detta kommer från lån från Internationella valutafonden och EU.

Ryssland hävdar att Ukraina är skyldigt motsvarande ytterligare 16 miljarder kronor. Tvisten ska lösas i Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut men ett beslut först nästa sommar.