Den franske presidenten François Hollande. Arkivbild.

Bild: Europeiska unionens råd

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-böter för Frankrike övervägs i Bryssel

Frankrike riskerar fortfarande EU-böter för sin budget enligt kommissionstjänstemän.  

I samband med att euroländerna 15 oktober lämnade in utkast till sina nationella budgetar för påsyn av EU-kommissionen gjorde Frankrike vissa justeringar för att undvika att underkännas.

EU-kommissionens granskning syftar att se till att euroländerna inte får för stora underskott och kan i slutänden döma ut böter till dem som inte följer reglerna.

Men enligt ett antal EU-kommissionstjänstemän som nyhetsbyrån Reuters hänvisar till kan Frankrike trots justeringarna inte räkna med att komma undan.

– Om det disciplinära förfarandet måste trappas upp på grund av att Frankrike inte vidtagit effektiva åtgärder [för att komma till bukt med sitt underskott] betyder det böter enligt reglerna, sade en högt uppsatt EU-tjänsteman.

– Det kan fortfarande tippa åt båda hållen, sade en annan.

Beslut om en eventuell fällning av den franska budgeten tas senast om två veckor.