Hoppa till artikelns andra spalt.

Svenskar betalar mest till EU

Varje svensk betalade motsvarande 1 880 kronor i EU-avgift efter att stöden räknats av.

Med 203 euro, motsvarande 1 880 kronor, per person var svenskarna under 2012 de största nettobetalarna till EU. Det visar en sammanställning från den tyska myndigheten för politisk bildning, BPB. Nettobetalare är de som betalar in mer i EU-avgift än de får tillbaka i form av olika EU-stöd och subventioner.

De största nettomottagarna när EU-budgeten fördelades var balterna och portugiserna som i genomsnitt fick 509 euro, motsvarande 4 700 kronor, per person under 2012.

Beräkningen tar dock inte andra faktorer, som exempelvis hur mycket ett land tjänar eller förlorar på EU:s fria rörlighet eller den inre marknaden, i beaktande.

I EU-fördraget står att ”unionen särskilt ska sträva efter att minska skillnaderna mellan de olika regionernas utvecklingsnivåer och eftersläpningen i de minst gynnade regionerna.”