David Camerons EU-plan. Arkivbild.

Bild: Number 10

Hoppa till artikelns andra spalt.

Camerons nya EU-plan: kreativ väntan

Den brittiske premiärministern David Cameron tänker vänta till mitten av 2017 innan han försöker omförhandla landets EU-medlemskap.

Om David Camerons konservativa Toryparti vinner nästa års brittiska parlamentsval har han utlovat en folkomröstning om EU-medlemskapet.

Omröstningen ska föregås av en omförhandling av det brittiska medlemskapet. Enligt Cameron själv kommer vissa av hans krav att kräva att EU-fördraget förhandlas om – en process som kräver alla medlemsländers godkännande och kan riskera att dra ut långt på tiden.

Men enligt Financial Times har Cameron en annan, mindre ambitös plan i fickan. Han ska vänta till sommaren 2017 med att försöka få till stånd nya villkor för Storbritannien.

Då har nämligen nästa presidentval i Frankrike ägt rum och David Cameron tror sig ha mycket större chanser att övertyga den i dagsläget troliga efterträdaren på posten, Nicola Sarkozy, än sittande president François Hollande som inte visat något större intresse för en omförhandling av fördraget. Under hösten 2017 äger dessutom nästa tyska parlamentsval rum.

Den brittiske premiärministern har lovat att EU-folkomröstningen ska ske senast 2017. Året innan ska David Cameron mejsla fram sina krav för att se hur regeringarna i medlemsländerna reagerar.

En omförhandling av EU:s stora regelbok, Lissabonfördraget, möter ingen större entusiasm i EU-länderna så enligt den brittiske utrikesministern Philip Hammond måste landet hitta ”kreativa” sätt att ”få till omfattande förändringar”.

En sådan tänkbar lösning skulle vara det som Danmark fick 1992 efter att landet i en folkomröstning sagt nej till Maastrichtfördraget. Danmark fick då fyra undantag från EU:s regelverk. Undantagen skrevs sedermera in i EU-fördraget.