Hoppa till artikelns andra spalt.

Danmark folkomröstar om EU-undantag

Senast i mars 2016 ska danskarna ta ställning till huruvida landet ska ha kvar sitt EU-undantag för rättsliga frågor.

Beslutet kom efter en uppgörelse mellan vänstermittenregeringen och de pro-europeiska partierna Venstre, Konservative och Socialistisk Folkeparti , rapporterar Altinget.

Danmark har sedan 1992 ett undantag från att delta i unionens rättsliga samarbeten som exempelvis migration, organiserad brottslighet och civilrätt. Hittills har Danmark åberopat undantaget 189 gånger.

Omröstningen ska gälla huruvida Danmark ska ersätta sitt undantag med ett system där landet kan välja samarbeten från fall till fall såsom Irland och Storbritannien gör i dag. Detta för att landet fortsatt ska kunna delta i EU:s polissamarbete Europol. Inget i uppgörelsen mellan partierna tyder på att man avser gå med i EU:s asyl- och migrationspolitik.

Även tidigare danska regeringar har försökt avskaffa undantaget.