Hoppa till artikelns andra spalt.

SCB: Majoritet svenskar för EU

För andra gången på 2000-talet har fler svenskar blivit för EU-medlemskapet än som tillsammans är emot eller osäkra.

Samtidigt som andelen EU-motståndare inte på länge varit så stor i riksdagen i och med Sverigedemokraternas framgångar väljer svenska folket ett allt starkare stöd till EU-medlemskapet.

Jämfört med maj har stödet för EU-medlemskapet ökat med två procentenheter till 50,5 procent. Det visar Statistiska centralbyråns stora halvårsundersökning som publicerades på onsdagen. Ökningen är statistiskt säkerställd.

Samtidigt som ja-sägarna blir fler minskar både antalet som är mot och de som svarar att de inte vet.

Annons

Douglas Brommesson, statsvetare vid Lunds universitet, menar att svenskarna verkar ha accepterat EU som en realitet.

– Medlemskapet har blivit en naturlig del av svensk politik. De partier som drev att Sverige skulle lämna EU har mer eller mindre lämnat de mer kategoriska kraven och anpassat sig till medlemskapet, säger Douglas Brommesson.

Motståndet mot euron verkar dock grundmurat där 76,9 procent inte vill att Sverige går med i valutasamarbetet. Sedan maj har andelen förespråkare bara ökat med 0,1 procentenhet, en ökning som inte är statistiskt säkerställd.

– Krisen är en stor förklaring och har cementerat det motstånd som fanns redan innan. Möjligen kan man se det som att ja till EU och nej till EMU blev en form av nationell kompromiss, säger Doulgas Brommesson.