Luxemburg är EU:s rikaste land räknat på BNP per person. Arkivbild.

Bild: nate2b

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-kommissionen ifrågasätter Luxemburgs skatteavtal med Amazon

EU-kommissionen misstänker att Luxemburgs skatteavtal olagligt favoriserar internetjätten Amazon.

EU-kommissionen publicerade på fredagen ett tidigare hemligstämplat brev till luxemburgska myndigheter med begäran om uppgifter kring landets skatteavtal med amerikanska internetförsäljaren Amazon.

Av brevet, som skickades i oktober ifjol, framgår att kommissionen misstänker att Luxemburg brutit mot EU:s regler om olagliga statsstöd genom att skriva ett för Amazon fördelaktigt skatteavtal som dess konkurrenter inte fick. Kommissionen menar dessutom att Luxemburg inte följer de riktlinjer om skatter som den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD tagit fram.

”Kommissionen anser att Luxemburg genom det omtvistade skatteavtalet ger Amazon en förmån. Förmånen fås varje år och fortgående när den årliga skatten slås fast av skattemyndigheten”, heter det i brevet.

Luxemburg försvarar sig dock och menar att man inte brutit mot några internationella lagar.

”Luxemburg är säkert på att anklagelserna om statsstöd i detta fall är ogrundade och att [landet] snart kommer kunna övertyga kommissionen om skatteavtalet laglighet och att inga selektiva förmåner tillhandahållits”, heter det i ett uttalande från landets finansministerium.

Uppgifterna om Amazons skatteavtal som kommissionen begärt kontrollera avser åren 2011 till 2013 – en period då EU-kommissionens nuvarande ordförande Jean-Claude Juncker var premiärminister i Luxemburg.

EU-kommissionen undersöker även liknande skatteavtal i Nederländerna och Irland med företag som Apple, Starbucks och Fiat.

Som Europaportalen rapporterade på torsdagen kommer EU-parlamentet att sätta upp en undersökningskommitté för att granska aggressiv skatteplanering i EU.