Världsbanken spår storfall för rysk ekonomi

Världsbanken skriver kraftigt ned sin prognos för den ryska ekonomin under 2015. 

I december räknade Världsbanken med att den ryska ekonomin i år ska krympa med 0,7 procent. Men i sin senaste prognos som publicerades på onsdagen skriver organisationen ned den prognosen till en minskning av ekonomin med 2,9 procent.

Världsbanken skrev samtidigt ned sin prognos för världens sammanlagda tillväxt med 0,4 procentenheter till tre procent med hänvisning till den svaga tillväxten i euroländerna, Japan och andra utvecklade ekonomier.