Riksdagsledamot Maria Weimer (FP) menar tvärtemot Hans Lindqvist (C) att EU inneburit stora fördelar för svensk utrikespolitik och inflytande i omvärlden.

Riksdagsledamot Maria Weimer (FP) menar tvärtemot Hans Lindqvist (C) att EU inneburit stora fördelar för svensk utrikespolitik och inflytande i omvärlden.

EU-medlemskapet är Sveriges stora framgång

Genom att skickligt och målmedvetet påverka EU:s gemensamma politik får Sverige mycket stor påverkan på världsarenan. Att bara se nackdelarna med vårt medlemskap och peka på det förlorade nationella inflytandet blundar Hans Lindqvist för de stora fördelarna. Det skriver riksdagsledamot Maria Weimer (FP) i replik till Hans Lindqvist (C).

Sedan Sverige blev medlem i EU har vårt medlemskap fördjupats och unionens funktionssätt utvecklats. Vi har alltmer införlivats i den europeiska gemenskapen. Svenska medier har börjat lära sig att EU-frågor är något annat än utrikespolitik och har börjat förstå hur förhandlingarna i Bryssel fungerar. Väljarna har vant sig vid att ställa sina europaparlamentariker till svars och Sveriges riksdag har sakta men säkert införlivat EU-frågorna i utskottsarbete och EU-nämnd.

Viktigast av allt är att det svenska inflytandet i EU har ökat år efter år. Svenska politiker vet hur EU används och hur vi på bästa sätt kan driva våra hjärtefrågor i gemenskap med likasinnade i andra EU-länder. Inte minst är detta synligt på utrikesområdet där Sverige fått högt betyg av tankesmedjan European Council on Foreign Relations (ECFR) där endast Tyskland ansågs vara mer drivande i den gemensamma utrikespolitiken under 2014.

Sverige tog tillsammans med Polen initiativ till det Östra partnerskapet som ska öka kontaktytorna med EU:s östra grannländer. Ett viktigt bidrag till att öka reformtakten och demokratiseringen i dessa länder. En sådan idé hade inte fått samma genomslag om vi drivit en självständig nationell utrikespolitik.

För en EU-vän är ekvationen självklar. Genom att skickligt och målmedvetet påverka EU:s gemensamma politik får vi mycket stor påverkan på världsarenan. Nöjer vi oss med att som Hans Lindqvist föreslår tala om (Europaportalen 150220) att återkräva politisk makt till Sverige lär vi knappast ses som en konstruktiv aktör.

Vi ska komma ihåg att Sveriges inflytande är stort i jämförelse med vår storlek. Det speglas även i antalet europaparlamentariker där vi med nio miljoner invånare har 20 representanter medan Tyskland med 80 miljoner invånare får nöja sig med 96. Vi kan konstatera att vår svenska kommissionär Cecilia Malmström fått förtroende att leda förhandlingarna om frihandelsavtalet med USA, en av de tyngsta posterna i EU-kommissionen. Även om Malmström här representerar EU som helhet innebär det onekligen ett stort inflytande för en svensk politiker.

Visst ska vi vara noga med vilka politikområden som vi överlåter för gemensamma beslut på europeisk nivå. Men genom att bara se nackdelarna med vårt medlemskap och peka på det förlorade nationella inflytandet blundar Hans Lindqvist för de stora fördelarna som vårt aktiva deltagande i EU har gett och det stora inflytande vi genom det fått för svenska värderingar och intressen.

Maria Weimer (FP)

Riksdagsledamot, suppleant EU-nämnden