Tiggare i Stockholm. Personerna på bilden har inget med denna artikel att göra.

Tiggare i Stockholm. Personerna på bilden har inget med denna artikel att göra.

EU-miljoner ska hjälpa tiggare hitta rätt

EU miljonsatsar för att ge fattiga EU-medborgare som tillfälligt vistas i Sverige bättre samhällsorientering.

EU och Sverige satsar sammanlagt 87 miljoner kronor för att ge tiggande EU-medborgare i Sverige samhällsinformation och förbättrade möjligheter att söka hälsa och hygien. Det blev klart i veckan sedan EU-kommissionen beviljat Sveriges ansökan där regeringen bidrar med 13 miljoner kronor.

– Vi vill humanisera närvaron för de EU-medborgare som stannar en kortare tid i Sverige genom att ha bättre samhällsorientering och bättre information om hälsofrämjande åtgärder, säger Nardin Crisbi, nationell samordnare vid svenska ESF-rådet vilka samordnar EU-stödet.

Pengar kommer från EU-fonden för bistånd till dem som har det sämst ställt (Fead). Men stödet ska inte att gå direkt till de fattiga EU-medborgarna och det ska enligt Sveriges ansökan inte finansiera personernas basbehov som mat, toaletter eller duschmöjligheter. I stället ska bidraget täcka kostnader för projektpersonal och information till de utsatta EU-medborgarna.

Målet är att nå minst 700 individer i Sverige fram till 2020. Om det uppnås blir kostnaden 125 000 kronor per hjälpsökande EU-medborgare.

Är inte det en väldigt hög kostnad för ändamålet?

– Vi kanske kommer upp till dubbla antalet hjälpsökande, säger Nardin Crisbi och förklarar att utgifterna består mycket av lönekostnader och att verksamheten är väldigt tidskrävande.

De organisationer som vill ha del av projektpengarna för att driva verksamhet kommer att kunna ansöka om det i månadsskiftet april-maj.

Europaportalen har sökt socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) för en kommentar men blivit hänvisade till Martin Valfridsson, nationell samordnare för utsatta EU-medborgare som tillfälligt vistas i Sverige. Valfridsson hänvisar i sin tur till EU-kommissionen som hänvisar tillbaka till regeringen.