EU:s finansmarknadskommissionär Jonathan Hill.

Bild: Europeiska kommissionen

Hoppa till artikelns andra spalt.

Företagens bankberoende ska brytas

EU sneglar mot USA när företag ska få det lättare att hitta finansiering.

EU:s finansmarknadskommissionär, britten Jonathan Hill, tog på onsdagen de första stegen mot vad som i Bryssel kallas EU:s kapitalmarknadsunionen. Den ska göra det lättare för företag att hitta finansiering och minska det stora behovet av finansiering från banker.

– Vi vill ta bort de hinder som står mellan investerare och investeringsmöjligheter och vi vill göra systemet för att kanalisera medlen effektivare. Målet för kapitalmarknadsunionen är att låsa upp investeringar på lång sikt genom att länka samman investerare och sparare med företag och tillväxt, sade Jonathan Hill.

I många EU-länder, framför allt i de södra, har företag under en lägre tid haft svårt att låna pengar till acceptabla villkor. I Europa står banker för en stor del av företagens finansieringsbehov, medan investeringspengar i många andra delar av världen kommer från kapitalmarknader. En förebild för kommissionen är USA där systemet med företagsfinansiering från andra institutioner än banker är betydligt större än i EU-länderna. I Europa står banker för runt 70 procent av företagens finansiering medan motsvarande siffra i USA är 20 procent.

– Detta beroende av banker gör den europeiska ekonomin mer utsatt när bankutlåningen minskar. Vi såg detta hända under finanskrisen, sade Jonathan Hill.

Han lägger fram tre så kallade grönböcker – EU-dokument som skickas ut på samråd till medlemsländerna, företag, organisationer och andra intressenter för kommentarer och förslag. Den första om kapitalmarknadsunionen, den andra om så kallad värdepapperisering och den tredje om en översyn om ett EU-direktiv om handel med värdepapper.

Samrådet är öppet under tre månader. En handlingsplan med nästkommande steg från EU-kommissionen lanseras senare under året.