Svensk jurist ifrågasätter EU:s fiskeavtal

Diplomaten Hans Corell vill att FN undersöker huruvida EU:s avtal med Marocko strider mot internationell rätt.

Hans Corell, tidigare FN:s undergeneralsekreterare för rättsliga frågor, menar i en artikel att EU:s kontroversiella fiskeavtal med Marocko inte definierar fiskevattnen utanför Västsahara som enligt FN är ockuperat av Marocko.

”För att vara lagligt måste ett avtal av detta slag innehålla en uttrycklig referens till fiskezonen utanför Västsaharas kust”, skriver han och tillägger att de pengar som EU-länderna betalar till Marocko inte får gå till den marockanska staten utan till ett konto som kontrolleras av västsaharier.

”Mot denna bakgrund borde [FN:s säkerhetsråd] utreda lagligheten i fiskeavtalet mellan EU och Marocko”, menar Hans Corell som föreslår Internationella domstolen i Haag som lämplig instans.

Hans Corell har tidigare, 2002, gett ett rättsligt utlåtandet om Marockoavtalet och kom även då fram till att det strider mot internationell rätt.

Fiskeavtalet mellan EU och Marocko har länge varit kontroversiellt. I slutet av 2011 röstade EU-parlamentet överraskande ned en förlängning av avtalet med motiveringen att det stred mot internationell rätt och att fisket dessutom var ohållbart ur miljöperspektiv och ekonomiskt oförsvarbart.

Efter omförhandling mellan EU-kommissionen och marockanska myndigheter godkändes dock ett nytt avtal i slutet av 2013.