Småord som "och", "på", "ska" och "den" är undantagna. Ord har i möjligast mån satts i sin grundform.
Hoppa till artikelns andra spalt.

Wallström: Vi lever i en ödesgemenskap

Den rödgröna regeringen ökar Sveriges utrikesfokus mot FN och får kritik från oppositionen för att riskera minskat inflytande i EU.

Utrikesminister Margot Wallström (S) presenterade på onsdagen regeringens utrikesdeklaration för 2015.  Bilden hon målade av läget i världen var dyster

– Vi lever i en ödesgemenskap och vi gör det i en mer osäker tid, sade Margot Wallström.

Ett övergripande mål för regeringen är att arbeta för att Sverige ska ta en plats i FN:s säkerhetsråd.

– Vår utrikespolitik är därför inriktad på bred internationell samverkan och samarbete. Med våra grannar, inom Europeiska unionen och som en mer aktiv medlem i Förenta nationerna, sade Wallström.

När förre utrikesminister Carl Bildt (M) för ett år sedan presenterade 2014 års utrikesdeklaration nämndes knappt FN. I årets deklaration görs ett tjugotal referenser till världsorganisationen FN.

Karin Enström, moderaternas utrikespolitiske talesperson, kritiserade regeringen för att riskera att tappa inflytande i EU när fokus flyttas bort från Sveriges närområde.

– Jag oroar mig för risken att EU tonas ned på bekostnad av en väldigt tydlig FN-prioritering. [Det är] en utrikespolitik som spänner över ett så vitt fält att vi riskerar att försvaga Sveriges inflytande både inom EU och därmed också i förlängningen EU:s gemensamma röst, sade Karin Enström.

Men Wallström försvarade sig och sade att FN och EU hör ihop. I regeringens deklaration görs runt trettio referenser till EU och EU-samarbetet – alltså fler än till FN.

– Du talar till en person som varit EU-kommissionär i över tio år och som precis läst upp en utrikesdeklaration där vi alldeles tydligt markerar att vi hör ihop med EU och ska agera genom EU, sade Margot Wallström som tillade att hon varken i riksdagens EU-nämnd eller på annat håll hört invändningar från oppositionen mot regeringens EU-politik.