Hoppa till artikelns andra spalt.

Asylansökningar ökar – Sverige i topp

Antalet asylansökningar i EU-länderna nådde i fjol nytt rekord med Sverige som tvåa i absoluta tal.

Sammanlagt lämnades under 2014 över 625 000 asylansökningar in i något av de 28 medlemsländerna, enligt statistik från Eurostat. Det är en ökning med 44 procent jämfört med året innan.

Klart flest av ansökningarna gjordes i Tyskland, nästan var tredje, med Sverige som tvåa. Men i förhållande till befolkning tog Sverige mot överlägset flest ansökningar: 8,4 per tusen invånare, nästa dubbelt så många som tvåan Ungern.

Störst andel, var femte ansökan, kom från personer från Syrien följt av personer från Afghanistan och Kosovo.

(Antalet är avrundat till närmaste multipel av fem.)