Sverige arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. Arkivbild.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Regeringen lobbar för ny EU-politik

Svenska regeringen söker allierade för att få “ordning och reda" på EU:s arbetsmarknad. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson hoppas att kommissionen som i år presenterar en rad förslag om arbetsmarknaden ska visa mer handlingskraft.

Vid halvårsskiftet tar Luxemburg över ordförandeskapet i EU vilket innebär att landet under sex månader leder förhandlingarna mellan medlemsländerna. Ordförandelandet har även möjlighet att sätta hjärtefrågor på dagordningen.

Luxemburg, tillsammans med de tre efterföljande ordförandeländerna Nederländerna, Slovakien och Malta har alla socialdemokratiska arbetsmarknadsministrar. Det vill Sveriges dito Ylva Johansson (S) utnyttja för att sätta den svenska regeringens motto om ordning och reda på arbetsmarknaden på EU:s dagordning.

– Det är mycket diskussion om fler jobb men det handlar också om bättre jobb och  om villkoren på arbetsmarknaden och att man inte ska kunna dumpa villkoren så att utstationerade arbetstagare har sämre villkor än de i det land där de jobbar, säger Ylva Johansson till Europaportalen.

I ett första skede försöker hon bygga allianser med likasinnade medlemsländer. Arbetsmarknadsministern räknar upp Tyskland, Frankrike, Luxemburg och framför allt Nederländerna som länder hon försöker närma sig.

– Vi har väldigt gott samarbete, det är ju socialdemokratiska ministrar och vi har i mångt och mycket en liknande agenda så vi håller nära kontakt med varandra.

För svensk del är en förändring av EU:s utstationeringsdirektiv prio ett. Direktivet reglerar förutsättningarna för arbetstagare som tillfälligt jobbar i ett annat medlemsland. Med den så kallade Lavaldomen från 2007 begränsades svenska fackföreningars möjligheter att tvinga utländska arbetsgivare att underteckna svenska kollektivavtal.

– Från svenskt vidkommande är det viktigt att kunna kräva och följa kollektivavtal, säger Ylva Johansson.

I år har kommissionen lovat att presentera en “riktad översyn” av utstationeringsdirektivet, något som Johansson ser som en bra möjlighet att få in förändringar av lagstiftningen. Under året ska kommissionen även lägga fram ett paket om arbetskraftens rörlighet som bland annat ska se till att de olika sociala trygghetssystemen i medlemsländernas samordnas bättre.

– Kommissionen har haft hög svansföring verbalt när det gäller den sociala dimensionen och likvärdiga villkor på arbetsmarknaden men vi har ju inte sett något substantiellt ännu från kommissionen, säger Ylva Johansson som medger att det återstår mycket arbete.

– Det är fortfarande en bra bit kvar innan vi kan åstadkomma förändring på riktigt.