Sverige klar EU-etta i förnybart

Sverige använder med råge störst andel förnybar energi av medlemsländerna och klarar redan sitt EU-mål satt till 2020.

Med drygt hälften av energianvändningen från förnybara källor utklassade Sverige övriga EU-länder, visar en sammanställning från statistikbyrån Eurostat. Siffrorna avser 2013 och är de senaste där det finns uppgifter för alla medlemsländer.

EU har satt ett mål till 2020 att i genomsnitt 20 procent av den använda energin ska komma från förnybara källor. Alla medlemsländer har egna nationella mål. Av de 28 medlemsländerna var det redan 2013 tre som klarat sina mål: Sverige, Estland och Bulgarien. Längst från att klara sitt mål är Storbritannien.

Det finns även det delmål om andelen förnybar energi inom transportsektorn på tio procent och där klarade 2013 Sverige som enda EU-land sitt 2020-mål med 16,7 procent.