Annons

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-medborgare allt mer välutbildade – kvinnor i topp

Andelen högskoleutbildare EU-medborgare har sedan 2002 ökat med över 60 procent och kvinnor är mer välutbildade än män i alla medlemsländer förutom ett.

Ett av EU:s så kallade 2020-mål är att minst 40 procent av alla mellan 30-34 år ska ha en högskoleutbildning. I fjol var den andelen 37,5 procent, visar en sammanställning från Eurostat.

Kvinnorna har dock redan nått målet på 40 procent. I alla länder förutom ett, Tyskland, är andelen välutbildade kvinnor större än andelen män.

Högst andel högskoleutbildade mellan 30-34 år har Litauen med drygt 53 procent. 2014 var det tolv medlemsländer,som redan hade nått upp till sina nationella mål för andelen högutbildade. Sverige har med nästan 50 procent högskoleutbildade i ålderskategorin nått sitt mål.

Minst andel har Italien där knappt en fjärdedel har högskoleutbildning.

Ett annat 2020-mål är att minska andelen som hoppar av skolan i förtid. År 2020 ska högst en tiondel av 18-24 åringar bara ha grundskoleutbildning. I fjol var andelen drygt elva procent. I Sverige var andelen sju procent.

Bäst på att undvika tidiga skolavhopp är Kroatien och Slovenien. Flest tidiga avhoppare har Spanien och Malta. I alla länder förutom Bulgarien är det vanligare att män hoppar av i förtid än att kvinnor gör det.