Europafacket: EU-kommissionen ignorerar cancerfall

Facket rasar mot att 150 000 löntagare har dött medan kommissionen lagt skyddslagstiftning om kemikalier på hyllan.

Varje år dör runt 100 000 personer i EU av arbetsplatsrelaterad cancer. På hösten 2013 slutade den dåvarande EU-kommissionen sitt arbete med att ta fram gränsvärden för exponering av kemikalier som orsakar cancer med motiveringen att det är ”byråkrati”, skriver Europafacket, som företräder europeiska fackliga paraplyorganisationer på EU-nivå, i ett uttalande.

– Åtgärder att skydda löntagare från cancer och fertilitetsproblem behandlas som byråkrati och så kallad onödvändig börda för industrin, sade Bernadette Ségol, generalsekreterare för Europafacket och kallade det skamligt.