Hoppa till artikelns andra spalt.

Granskare kräver tuffare regler för lobbyister

Korruptionsgranskaren Transparency International menar att Europa måste införa starka regler mot lobbyism eller riskera att underminera demokratin.

Vill du påverka EU-beslut? Försök då inte först med EU-kommissionen utan rikta in dig på exempelvis ministerrådet som representerar medlemsländerna eller varför inte Tyskland. De två sistnämnda får klart sämre betyg när korruptionsgranskaren Transparency International, TI, rankar 19 EU-länder och de tre viktigaste EU-institutionerna.

EU-kommissionen får 53 procent på den hundragradiga skalan som enligt organisationen ger en bild av vilka mekanismer som finns för att se till att den lobbyism som bedrivs är transparent och etisk. Bara Slovenien får mer poäng. Dock är inte Sverige eller något annat nordiskt land som brukar rankas i topp på liknande listor med i denna undersökning.

I genomsnitt får de 21 länderna och institutionerna 31 procent på skalan som baseras på internationella standarder för lobbyism. Exempelvis USA och Kanada ligger betydligt längre fram än Europa när det gäller att reglera lobbyism, enligt TI.

– Europeiska länder och EU-institutionerna måste anta robusta lobbyismbestämmelser som täcker ett brett område av lobbyister som influerar, direkt eller indirekt, politiska beslut och lagstiftning, sade Elena Panfilova, vice ordförande för Transparency International, in en kommentar.

Av de 19 EU-länderna i undersökningen har bara sju lagstiftning om lobbying och i de flesta fall är denna verkningslös. IT slår fast att inget av de undersökta länderna eller institutionerna har tagit itu med problemet med att personer går från politiken till näringslivet och vice versa. Som exempel tas Portugal där 54 procent av alla ministrar sedan landet blev en demokrati 1974 även varit bankirer.

IT uppmanar även EU-institutionerna att införa ett obligatoriskt register för lobbyister. I dag är det frivilligt och ministerrådet omfattas inte alls av det. En förklaring till att EU-kommissionen får betydligt högre betyg än övriga institutioner är att den för register över vilka lobbyister som alla kommissionärer träffar.