Jean Althuis (FR, Alde), Roberto Gualtieri (S&D, IT) och Udo Bullman (S&D, TY).

Jean Althuis (FR, Alde), Roberto Gualtieri (S&D, IT) och Udo Bullman (S&D, TY).

Bild: Europaparlamentet

Parlamentet ifrågasätter Junckerfondens finansiering

EU-parlamentet kräver större inflytande över Junckerfonden och beklagar att pengar tas från europeiska forskningssatsningar.

Ekonomi- och budgetutskott röstade tidigare i veckan igenom EU-parlamentets ståndpunkt inför förhandlingar med medlemsländerna om utformningen av den investeringsfond som kommissionsordförande Jean-Claude Juncker presenterade i november i fjol.

Med garantier från EU-budgeten och Europeiska investeringsbanken, EIB, ska fonden via privata satsningar och hävstångseffekter generera 315 miljarder euro, motsvarande närmare tre biljoner kronor, för investeringar under de kommande tre åren för att få Europas ekonomi på fötter igen.

EU-parlamentet hade dock flera invändningar mot kommissionen förslag. Parlamentarikerna invänder skarpt mot att kommissionen väljer att ta pengar från EU-satsningar på forskning och transport.

– Det är djup beklagligt att kommissionen och [medlemsländerna] föreslår att finansiera Junckerplanen på bekostnad av delar av EU-budgeten som är genuint europeiska och gränsöverskridande, sade den franske liberalen Jean Arthuis som är ordförande i budgetutskottet.

Parlamentet vill även att de satsningar som ska göras från Junckerfonden ska ha en ”högre riskprofil” än de projekt som EIB i vanliga fall finansierar.

För att välja vilka projekt som ska få del av pengarna ska en kommitté sättas upp. EU-parlamentet vill att det ska ha rätt att utse vilka som ska få vara med i den kommittén och att det ska kunna genomföra utfrågningar av dess ordförande. Parlamentarikerna avslår även kommissionens förslag att de som bidrar till fonden ska garanteras en plats i kommitténs styrelse.

– Vi har stärkt [fondens] demokratiska legitimitet och transparens genom att öka EU-parlamentets medbestämmande och översyn, sade José Manuel Fernandes, konservativ portugisisk parlamentariker som ansvarat för frågan i EU-parlamentet.