Denna grafik bygger på siffror från Europaparlamentets sammanställning från 2010. Komplicerade skillnader finns mellan länderna som inte kan redogöras för i sin helhet här. Mer information här och här.
Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-parlamentet vill blåsa liv i blockerad föräldraledighet

EU-parlamentet ber kommissionen att inte skrota förslaget om förlängd mammaledighet. Eller i annat fall komma med ett nytt förslag.

EU-parlamentet röstade på onsdagen för en uppmaning till EU-kommissionen att inte dra tillbaka ett sju år gammalt förslag om att förlänga mammaledigheten i samband med födseln.

Frågan har blockerats av medlemsländerna sedan 2010 och EU-kommissionen meddelade vid årsskiftet att man drar tillbaka förslaget om inte EU-parlamentet och medlemsländerna inom sex månader kommit överens om hur man ska gå vidare.

Om kommissionen ändå väljer att dra tillbaka det vill parlamentarikerna att den lägger fram ett nytt förslag om mammaledighetsregler. 

I det ursprungliga förslaget ville kommissionen höja golvet för mammaledighet från 14 till 18 veckor. Parlamentet önskar med onsdagens omröstning att även papporna ska få minst tio lediga dagar i samband med födseln.