Krisande Finland riskerar EU-varning

En alltför svag finsk ekonomi gör att EU-kommissionen väntas efterfråga ytterligare politiska åtgärder.

På onsdag eftermiddag presenterar EU-kommissionen sina årliga ekonomiska översikt över medlemsländerna. Finland kommer då enligt finländska public service Yle som enda medlemsland få en varning för det bryter mot unionens budgetregler.

I början av april stod det klart att Finland för första gången sedan eurons införande inte håller sitt budgetunderskott under de tre procent som EU-reglerna tillåter. I år väntas dessutom landets statsskuld överstiga de tillåtna 60 procenten.

Enligt kommissionens beräkningar kommer Finland i år att får den näst lägsta ekonomiska tillväxten i EU.

Avgående statsminister Alexander Stubb menar att varningen inte kommer som någon överraskning.

– Det är ett väldigt allvarligt meddelande. Vi har just nu ingen ekonomisk tillväxt, sysselsättningen är svag, vi har ett budgetunderskott och den offentliga ekonomin är svag, sade Stubb till Yle.

Finland väntas få ett par veckor på sig att förklara vad man ska göra för att förbättra de ekonomiska utsikterna.

Under finanskrisen var Finland ett av de EU-länder som hårdast tryckte på de krisande euroländerna att genomföra reformer.