Hoppa till artikelns andra spalt.

Hemliga EU-möten granskas

Europeiska ombudsmannen inleder den första granskningen av de informella så kallade trilogerna där alla EU-beslut fattas bakom lyckta dörrar.

Med brev till EU-parlamentet, EU-kommissionen och  Europeiska rådet inledde EU-ombudsmannen Emily O’Reilly i förra veckan sin granskning där hon begär att få se alla dokumentet som rör trilogerna – protokoll, deltagarlistor, noteringar och liknande.

– Trilogerna är det ställe där uppgörelser nås som påverkar alla EU-medborgare. De är nu en etablerad del av hur EU stiftar lagar. Europeiska medborgare, näringslivet och organisationer bör kunna följa vart steg i lagstiftningsprocessen och förstå hur förhandlarna når sina slutsatser, sade O’Reilly i ett uttalande.

Efter att EU-parlamentet och ministerrådet, där en minister per medlemsland ingår, har enats om sina respektive ståndpunkter i ett lagförslag från kommissionen sätter sig representanter från de tre EU-institutionerna i så kallade triloger – informella förhandlingar – för att kunna enas i frågan. Trilogerna finns dock inte med i EU-fördraget och har kritiserats för att vara alltför hemliga.

Senast 30 september vill EU-ombudsmannen ha de begärda handlingarna från de tre institutionerna.