FN: Flyktingkris av historiska proportioner

Hittills i år har 137 00 flyktingar tagit över Medelhavet.

Det är 83 procent högre än under första halvåret i fjol, enligt en rapport från FN:s flyktingorgan UNHCR.

”Europa genomlever en flyktingkris på havet av historiska proportioner”, heter det i rapporten.

FN-organet räknar med att antalet flyktingar kommer att fortsätta stiga ytterligare under andra halvåret.

Runt hälften av de 137 000 personerna kommer till Grekland och andra hälften till Italien. Den största gruppen, en tredjedel, utgörs av syrier.