Annons

Hoppa till artikelns andra spalt.

OECD varnar för bestående arbetslöshet

Allt fler hamnar i långtidsarbetslöshet eller fastnar i deltidsanställningar.

Arbetslösheten i de 34 OECD-länderna har minskat något men den ekonomiska samarbetsorganisationen oroas för att effekterna av krisen kan bli bestående.

– Tiden håller på att rinna ut för att hindra krisens sår att bli permanenta med miljontals löntagare som sitter fast i botten av den ekonomiska stegen, sade organisationens generalsekreterare Angel Gurría på onsdagen när ha presenterade årets arbetsmarknadsrapport.

Under det senaste året har antalet arbetslösa i de 34 länderna visserligen minskat med tre miljoner till 42 miljoner personer, men det är fortfarande tio miljoner fler än innan krisen. Fler än var tredje av dessa är dessutom långtidsarbetslös – de har varit utan jobb längre än ett år. Det är en ökning med över tre fjärdedelar jämfört med slutet av 2007.

Även den höga ungdomsarbetslösheten och den ökade andelen deltidsarbetande som hellre vill arbeta heltid oroar OECD.

Enligt organisationens beräkningar kommer arbetslösheten minska allt för långsamt om inget görs.

– Regeringarna måste agera nu för att undvika en bestående ökning av antalet löntagare som fastnar i kronisk arbetslöshet eller som rör sig mellan arbetslöshet och prekära låglönejobb, sade Gurría.