Större ökning av arbetslösheten i euroländerna

Jämfört med början av århundradet har arbetslösheten ökat mer i euroländerna än i övriga EU-länder.

I dag fredag publicerade EU:s statistikbyrå Eurostat siffror över arbetslösheten i medlemsländerna under juni månad. I genomsnitt var 9,6 procent av arbetskraften i alla EU-länder arbetslösa, för euroländerna var motsvarande siffra 11,1 procent.

Jämfört med juni 2001, året innan euron infördes, hade arbetslösheten i EU stigit med 0,9 procentenheter, medan den stigit med i genomsnitt 3,1 procentenheter i de länder som i dag har euron som valuta.

De elva länder som har haft störst ökning av arbetslösheten är alla euroländer. Det EU-land utanför eurosamarbetet som haft den största ökningen är Sverige där andelen utan arbete ökat med 1,7 procentenheter jämfört med juni 2001

Medianvärdet på ökningen av arbetslösheten i de 19 euroländerna under de senaste 14 åren är två procentenheter medan motsvarande siffra för de nio EU-länder som inte är med i valutasamarbetet är en minskning med 0,2 procentenheter.