Svensk ekonomi går bäst

Jämfört med likartade ekonomier i EU har Sverige bäst ekonomisk tillväxt.

En procent växte Sveriges ekonomi med under perioden april-juni i år, visar reviderade siffror från Eurostat. Högst tillväxt hade Lettland och Malta med 1,2 respektive 1,1 procent. Medan mer för Sverige jämförbara länder som Tyskland, Danmark, Nederländerna och Finland hade en betydligt lägre tillväxt.

Som helhet växte EU-ländernas ekonomier med 0,4 procent. I inget medlemsland krympte ekonomin vilket är glädjande inte minst för Finland vilka dragits med sjunkande tillväxt under en längre tid.

Mellan andra kvartalet 2015 och samma period året innan växte Sveriges ekonomi med 2,9 procent och hela EU med 1,9 procent.