Europaparlamentariker Malin Björk (V) är oroad över vart EU:s flyktingpolitik är på väg och vill ha besked från regeringen.

Europaparlamentariker Malin Björk (V) är oroad över vart EU:s flyktingpolitik är på väg och vill ha besked från regeringen.

Bild: Vänsterpartiet

EU:s nya flyktingpolitik är utpressning

Medlemsländerna lägger alla resurser på att förfölja och skicka tillbaka flyktingar. Vi väntar på en motreaktion från svenska regeringen. Det skriver Vänsterpartiets EU-parlamentariker Malin Björk.

EU:s ministermöten avbryter varandra i rasande fart. Flyktingkrisen har öppnat dörren, inte bara för medmänsklighet utan också för att snabbt få igenom helt oacceptabla förslag. Migrationsministrarna erbjuds en buffé av repressiva åtgärder medan frågor om lagliga asylvägar lyser med sin frånvaro.

När The Times i veckan fick tag på läckta dokument blev det en stor nyhet i hela världen. Inte undra på. Det är rena skräckläsningen. Vi väntar på en motreaktion från svenska regeringen. Hittills har det varit tyst. Betyder det att regeringen är beredd att acceptera att gränspolis Frontex ska få sortera och skicka tillbaka flyktingar direkt vid EU:s gräns?

Betyder det att regeringen ställer sig bakom att Frontex ska få mandat för att få fart på deportationer av de man kallar irreguljära flyktingar, något medlemsländerna anses alltför dåliga på. De länder som inte sköter sina deportationer kan dras inför domstol. Enligt dokumenten är effektiva återsändanden en grundsten för att bygga förtroende mellan länderna i EU.

Problemet är att det inte finns några lagliga vägar att ta sig till EU och söka skydd. Därför är alla “irreguljära” i någon bemärkelse.

Samtidigt som flyktingar vandrar längs Europas vägar för att söka skydd undan krig och konflikter väljer EU att lägga alla resurser på att förfölja dem. Flyktingkrisen har blivit en anledning att upprätta ett slags REVA på EU-nivå. Klarar ditt land inte av att trissa upp jakten på papperslösa och deportationerna? Ingen fara, vi skickar ett Rapid return intervention team!

De läckta dokumenten visar också att ministrarna förhandlar om hur man ska kunna tvinga länder utanför unionen att "återta" flyktingar, bland annat genom att koppla utvecklingsstöd och visumansökningar till detta. Det är uppseendeväckande att så här tydligt knyta frågor om bistånd till att stoppa människor på flykt. Det enda ord som passar är utpressning.

Ytterligare, tidigare otänkbara, förslag som ligger på bordet skulle aldrig gått igenom tidigare. Som att man vill sätta upp läger i närliggande tredje länder och transitländer, som Egypten, Marocko, Libanon, Tunisien, Turkiet och Jordan. Länder som redan i dag tar ansvar för enorma mängder flyktingar. Där tänker man förvara människor på flykt till dess de kan återvända till sina hemländer. Hit ska också medlemsstater kunna skicka tillbaka flyktingar under förevändningen att dessa länder är säkra.

FN har återigen fördömt EU:s flyktingpolitik. Det är dags att börja lyssna.

Vänsterpartiets flyktingpolitik bygger istället på den solidaritet människor de senaste veckorna gett uttryck för och längtar efter.

Vi vill se asylvisum och ta bort visumkrav för länder där konflikter pågår, underlätta för familjeåterförening, att transportansvaret tas bort och att Dublinförordningen upphävs.

En del av detta är beslut som EU drivit igenom. Annat kan Sverige göra på egen hand. Och om vi bryter mot EU:s regler kring till exempel transportörsansvaret, låt då detta prövas i Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter!

Många talar idag om solidaritet men röstar ändå för det kommissionen föreslår. Det är att överföra allt mer makt till EU och ökar centralstyret, något nästan alla partier sa sig vara emot i valrörelsen.

Men nu är det dags att sluta ställa sig bakom repressiva åtgärder. Nu är det dags att driva de förslag människor ropar efter och som Vänsterpartiet vill genomföra. För om kommissionens förslag går igenom har vi dragit åt bultarna ännu hårdare i Fästning Europa.

Malin Björk
EU-parlamentariker för Vänsterpartiet