Färre än 40 procent av dem som fått sin asylansökan avslagen lämnade i fjol EU. Arkivbild.

Bild: Kustbevakningen

Hoppa till artikelns andra spalt.

Fler personer ska avvisas ur EU

Medlemsländerna ska med ökade insatser se till att personer som fått asylansökan avslagen skickas tillbaka till sina hemländer.

EU-ländernas inrikes- och migrationsministrar enades på torsdagen om en rad åtgärder för att avvisa personer som inte har rätt att vistas i unionen.

”Alla åtgärder måste vidtas för att säkerställa ett effektivt återvändande av irreguljära migranter”, heter det i ministrarnas slutsatser.

Sveriges representant på mötet, justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S), menar att det är viktigt att avvisade personer faktiskt lämnar landet. Under fjolåret lämnade färre en 40 procent av de flyktingar som inte hade asylskäl medlemsländerna.

– Det är väldigt centralt för legitimiteten för systemet. Har man asylskäl får man stanna, har man inte asylskäl måste man återvända hem. Det blir särskilt viktigt nu när vi har så pass många som söker asyl i Sverige, sade Morgan Johansson efter mötet och tillade att det i dagsläget finns runt sex tusen personer kvar i Sverige som fått avslag på sin ansökan.

Enligt ministrarna ska ett ökat antal återvändanden ”fungera som avskräckande på irreguljär migration”.

En viktig del i planen är att se till att inleda EU-finansierade samarbeten med ursprungsländer, framför allt i Afrika, som i dag inte tar tillbaka sina egna medborgare.

”En fin balans mellan incitament och tryck ska användas för att stärka samarbetet med [ursprungsländer]”. Medlemsländerna uppmanas att identifiera påtryckningsmedel i sina nationella befogenheter.”, heter det i slutsatserna.

Vissa länder vill utöka påtryckningsmöjligheterna för att få ursprungsländerna att ta emot sina medborgare som utvisats från EU.

– Vi stödjer ansatsen att ekonomi- och utvecklingspolitik sammanlänkas med beredskapen hos de stater som tar tillbaka sina medborgare, sade Tysklands inrikesminister Thomas de Maizière innan mötet.

Men justitie- och migrationsminister Johansson anser att det inte är rätt väg att gå.

– En del länder vill gå längre och [hota med] att dra in humanitärt bistånd. Men det skulle vara väldigt svårt för Sverige att acceptera, sade Morgan Johansson.

Ministrarna gav EU-kommissionen och unionens utrikestjänst i uppdrag att inleda samtal med regeringarna i ursprungs- och transitländerna för att ”se till att ett konsekvent budskap [om återvändande] mottas av dessa länder”.

EU:s gränsbyrå Frontex och asylorgan Easo ska dessutom få mer resurser och personal för att hjälpa till i återsändandet. Informationsutbytet mellan medlemsländernas ansvariga myndigheter ska dessutom öka.

På mötet föreslog Frankrike att ge inrätta en gemensam gränsbevakningsstyrka. I december ska EU-kommissionen presentera ett lagförslag om hur Frontex kan stärkas.

Sammanlagt väntas medlemsländerna öronmärka 800 miljoner euro, motsvarande 7,5 miljarder kronor, till att stärka återvändandet fram till 2020.