Finansminister Magdalena Andersson. Arkivbild.

Finansminister Magdalena Andersson. Arkivbild.

Bild: Anders Selnes

Senfärdigt Sverige stäms i EU-domstolen

EU-kommissionen drar Sverige och fem andra länder inför EU-domstolen för att de inte antagit unionens nya bankkrisregler.

Det handlar om införlivandet av en viktig del i EU:s åtgärder för att se till att skattebetalarna inte behöver stå för notan när krisande banker går omkull, det så kallade krishanteringsdirektivet.

Direktivet skulle vara på plats in nationell lagstiftning senast sista december 2014. Kommissionen hoppas att åtgärden att dra länderna inför EU-domstolen i Luxemburg ska skynda på arbetet.

”Som minst innebär detta att medlemsländerna i fråga måste betala ett dagligt vite tills bestämmelserna har införlivats fullt ut. Storleken på dessa viten beräknas med hänsyn till det enskilda medlemslandets betalningsförmåga, och till hur varaktig och allvarlig överträdelsen är.”, heter det i ett uttalande från kommissionen.

Den svenska regeringens målsättning är att lagen ska träda i kraft vid årsskiftet 2015-2016. Enligt finansdepartmentet beror förseningen på att lagstiftningsprocessen i Sverige är långsammare än i andra länder och att man denna gång fått ovanligt kort tid på sig att införliva lagarna. Det är dock en förklaring som EU-kommissionen inte köper.

– Givet att andra [medlemsländer] kunde införliva i tid eller kort efter tidsfristen känner vi att det nu är hög tid att vi får fart på detta, sade en talesperson för kommissionen på torsdagen.

Förutom Sverige har Luxemburg, Nederländerna, Polen, Rumänien och Tjeckien ännu inte till fullo skrivit in krishanteringsdirektivet i den nationella lagstiftningen.