Hoppa till artikelns andra spalt.

Flyktingkrisen förvärras - Sverige inför gränskontroller

Sverige inför med start torsdag klockan 12.00 tillfälliga gränskontroller i tio dagar för att få kontroll över vilka personer som kommer till Sverige. – Polisen uppfattar att det finns ett hot mot säkerheten, sade inrikesminister Anders Ygeman (S) på onsdagskvällen.

Vid sidan om beslutet om gränskontroller kommer regeringen på torsdagen också att besluta att rederier som anlöper med båtar till svenska hamnar måste utanföra identitetskontroller på alla passagerare.

– [Detta] ska bringa ordning och redan i det svenska flyktingmottagandet, sade Anders Ygeman. Han berättade att Migrationsverket tidigare samma dag bett regeringen införa gränskontroller och att regeringens samlade bedömning är att det ska införas från och med torsdag 12 november klockan 12.00 till och med 21 november. De flyktingar som inte söker asyl i Sverige kommer inte att släppas in.

I normalfallet är gränserna mellan Schengenländer så som de nordiska länderna och en majoritet EU-länder, helt öppna för deras medborgare. Ett Schengenland kan dock under speciella omständigheter införa tillfälliga gränskontroller. Det som krävs är ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen eller den inre säkerheten.

En viktig effekt av gränskontroller är att ett land kan kontrollera identiteten på alla som passerar gränsen och ta ställning till om personerna har rätt att komma till Sverige. Sedan september har migrationsverket registrerat 80 000 asylsökande.

Gränskontrollen kan förlängas ytterligare.