Tillväxten i EU kan bli den högsta på fem år

Tillväxten under tredje kvartalet i EU-länderna pekar på en årlig ekonomisk tillväxt på runt två procent.

EU-ländernas samlade ekonomi växte under tredje kvartalet i år med 0,4 procent, enligt preliminära siffror från Eurostat – lika mycket som under årets andra kvartal.

Om denna utveckling fortsätter ser EU ut att få en årlig tillväxt under 2015 på två procent – den högsta på fem år. 2010 var tillväxten 2,1 procent, då den högsta sedan 2007 då den låg på 3,1 procent.

För Sverige och sex andra länder finns dock inga uppgifter för tredje kvartalet.