Annons

Hoppa till artikelns andra spalt.

Lättast få asyl i Bulgarien och Danmark

Bulgarien och Danmark har högst andel beviljade asylansökningar av alla EU-länder. Sverige kommer på en femte plats.

I slutet av september hade drygt 800 000 personer i år för första gången lämnat in en asylansökan i något av EU-länderna. Flest ansökningar har inkommit i Tyskland, över en kvarts miljon, minst antal i Kroatien och Slovakien där 95 personer sökt asyl i respektive land. Det rapporterar Eurostat på torsdagen.  

Under samma period har medlemsländernas migrationsmyndigheter tagit knappt 375 000 beslut i första instans var av 46 procent innebar att uppehållstillstånd beviljades.

Störst chans att få en behandlad ansökan godkänd hade flyktingar som lämnat in den i Bulgarien följt av Danmark. Med en beviljadeandel på 76,5 procent hamnar Sverige på en femte plats.

I Ungern, som under året tagit emot näst flest ansökningar närmare 174 000 stycken, var under perioden antalet behandlade ansökningar betydligt färre: under 2 500. Endast 350 av dessa fick ett positivt besked vilket gör att Ungern efter Lettland är det EU-land där det är svårast att få sin ansökan godkänd.

Asylprocessen tar oftast lång tid. Det betyder att asylansökningar som beviljats i år i många fall kan vara inlämnade tidigare år.