Ny återvinningspolitik ska spara biljoner

EU siktar på att bli kretsloppsekonomin framför andra när återvinningen av sopor ska mer än fördubblas.

EU-kommissionen presenterade på onsdagen ett omfattande lagpaket och en handlingsplan som ska få medlemsländernas ekonomier att bli cirkulära – bättre på att återvinna använda produkter.

– Vi kan inte konkurrera med lönekostnader eller billiga naturresurser som andra delar av världen kan. Men med resurseffektivitet, ledarskap i grön teknologi och en modern avfallshantering kan vi skapa en konkurrenskraftig udd, fler möjligheter för företag och jobb, sade EU-kommissionens förste vice ordförande, den nederländske socialdemokraten Frans Timmermans, i samband med lanseringen.

Han kallar det ett av kommissionens större initiativ under denna mandatperiod och förberedelserna har involverat mer än hälften av kommissionärerna.

Timmermans vill att medlemsländerna lovar att minst 65 procent av allt kommunalt avfall, som främst kommer från hushållen, ska återvinnas år 2030. Enligt de senaste siffrorna från 2013 återvanns 28 procent av allt kommunalt avfall i medlemsländerna, motsvarande siffra i Sverige var 33 procent. Det ger Sverige en femteplats i den europeiska återvinningsligan som toppas av Slovenien.

I paketet ingår även åtgärder att bland annat förbättra datummärkningen för att halvera motverka matsvinnet. Runt en tredjedel av alla mat slängs i dag.

Man vill också ska ekonomiska incitament för företag att skapa miljövänligare produkter som går att återvinna och hindra så kallat ”planerat åldrande” av produkter.

– Produkter som är designade att gå sönder direkt efter att försäkringen löpt ut måste vi vara tuffa mot och granska, sade Timmermans.

Kommissionen räknar med att de samlade åtgärderna ska spara motsvarande 5,5 biljoner kronor och minska EU-ländernas klimatutsläpp med mellan två och fyra procent.

Förslagen välkomnas av EU-parlamentets två största partigrupper.

–Vi vet att resurseffektivetet är mycket viktigt för tillväxt, sysselsättning och klimatskydd, sade den tyske kristdemokraten Peter Liese, högergruppen EPP:s talesperson i miljöutskottet, i ett uttalande.

– Runt 600 miljoner ton skräp som skulle kunna återvinnas slängs bort varje år i Europa och det brådskar att bryta den trenden och start en verklig övergång till en etiskare, effektivare och smarter produktionscykel, sade den belgiska socialdemokraten Kathleen Van Brempt i en kommentar.

Den liberala Alde-gruppen menar dock att förslaget inte är tillräckligt långtgående.

– Detta är en besvikelse, jag hade satt större hopp till kommissionär Timmermans som vid ett flertal tillfällen lovat att komma med ett ambitiösare förslag än det som han drog tillbaka tidigare, sade den nederländske liberalen Gerben-Jan Gerbrandy.

Den nuvarande EU-kommissionen drog för ett år sedan tillbaka ett tidigare liknande förslag under stor protest från bland annat EU-parlamentet. Timmermans menar att det nya förslaget är mer omfattande och har mycket större chans att gå igenom ministerrådet.