Hoppa till artikelns andra spalt.

Stiltje i europeisk arbetslöshetskamp

Under de tre senaste månaderna har arbetslösheten i EU stått stilla på samma nivå.

I oktober gick 9,3 procent av arbetskraften i EU utan arbete, vilket är tredje månaden på rad efter en tydligt nedåtgående trend sedan början av 2013. Det visar den senaste sammanställningen från Eurostat.

Även i Sverige är nivån samma som i augusti: 7,2 procent vilket placerar landet ungefär i mitten av EU-länderna.

Jämfört med för ett år sedan har dock arbetslösheten minskat i 24 medlemsländer medan den ökat i övriga fyra. Den största minskningen har skett i Spanien, den största ökningen i Finland.

För unga under 25 år har arbetslösheten ökat något till 20 procent i genomsnitt. Det första gången sedan mitten av 2013 som andelen unga utan arbete ökar något. På årsbasis har ungdomsarbetslösheten minskat i 22 medlemsländer, ökat i fem och förblivit oförändrad i ett.