Hoppa till artikelns andra spalt.

Svenskarnas EU-inställning stabil

Svenskarna har under det senaste halvåret hållit fast vid sitt starka motstånd till euron och övervägande positiva inställning till EU.

Drygt tre fjärdedelar av svenskarna skulle rösta nej till euron om det vore en folkomröstning i dag. Det visar Statistiska centralbyråns senaste mätning av den svenska opinionen.

Annons

Undersökningen genomförs två gånger per år, i maj och november. Jämfört med den senaste mätningen är minskningen av andelen som skulle rösta ja till euron statistiskt säkerställd.

Sett till svenskarnas syn på EU-medlemskapet är siffrorna i princip oförändrade jämfört med maj: knappt häften är för ett medlemskap medan 23 procent är mot. Nästan tre av tio är dock osäkra. Jämfört med maj 2015 finns inga statistiskt säkerställda skillnader vad gäller inställningen till EU.