Midskogs vattenkraftverk vid Ragunda, Indalsälven. Arkivbild.

Midskogs vattenkraftverk vid Ragunda, Indalsälven. Arkivbild.

Bild: NCC_AB

Europeisk fördubbling av förnyelsebar energi

På tio år har EU-länderna fördubblat energin som kommer från förnyelsebara källor. Sverige är i klar topp.

Mellan 2004 och 2014 i det närmaste fördubblades andelen förnyelsebart från 8,5 till 16 procent i EU-länderna. Sverige utklassar dock övriga medlemsländer med över hälften av energikonsumtionen från förnyelsebara källor. Det visar den senaste årliga sammanställningen från Eurostat.

EU har som mål att andelen förnyelsebar energi år 2020 ska vara minst 20 procent. De enskilda länderna har dock egna, nationella mål att nå. Av de 28 medlemsländerna var det redan 2014 nio som klarat sina mål. Längst från att klara sitt mål är Frankrike och Nederländerna.