Nej-sidan tappar mark inför nederländskt Ukrainaval

Fortfarande är andelen kritiker mot EU:s samarbetavtal med Ukraina fler men förespråkarna knappar in.

Den 6 april ska nederländarna rösta i en rådgivande folkomröstning om huruvida landet ska underteckna EU:s samarbetsavtal med Ukraina som började gälla provisoriskt vid årsskiftet.

I en färsk opinionsundersökning publicerad i dag måndag i tidningen De Volkskrant skulle nej-sidan få 55,5 procent av rösterna mot ja-sidans 44,5 procent.

Motsvarande siffror i december var 62 procent mot och 38 procent för. Nej-sidans försprång har mellan de två mättillfällena minskat från 24 till 11 procentenheter.

Nästan en tredjedel av de tillfrågade är dock fortfarande osäkra på hur de ska rösta.

Folkomröstningen kom till stånd efter en ny lag som säger att en sådan måste hållas om minst 300 000 nederländare skriver under. Bakom namninsamlingen står initiativet GeenPeil som vill att nederländarna ska få ta ställning till vad man ser som en utvidgning av EU och ytterligare kostnader för skattebetalarna.

Nederländerna har godkänt avtalet men inte ratificerat det än. Tills alla nationella parlament och EU-parlamentet gjort det gäller avtalet tillsvidare provisoriskt.