Ungerns premiärminister Viktor Orbán. Arkivbild.

Ungerns premiärminister Viktor Orbán. Arkivbild.

Bild: Europeiska unionens råd

Orbán: Ungern ska folkomrösta om flyktingmottagande

Ungerns premiärminister Viktor Orbán har utlyst en folkomröstning om huruvida landet ska ta emot flyktingar inom EU:s omflyttningsprogram.

Det säger nationalkonservative regeringschefen Viktor Orbán på onsdagen enligt uppgifter från flera nyhetsbyråer, bland annat AFP.

– Regeringen svarar på den allmänna stämningen. Vi anser att ett införade av flyktingkvoter utan folkets stöd är lika med maktmissbruk, säger Orbán, rapporterar Reuters.

Enligt Orbán, som varit den tydligaste motståndaren mot EU:s system med bindande omfördelning av asylsökande, kommer frågan att lyda:

”Vill du att Europeiska unionen föreskriver en obligatorisk omfördelning av icke-ungrare till Ungern även utan parlamentets godkännande?”

Frågan ska nu skickas till den ungerska valmyndigheten för godkännande.

Sedan tidigare har Ungern dragit EU-kommissionen inför EU-domstolen för att ha lagt fram förslaget om att flyktingar ska omflyttas mellan medlemsländerna för att dela på bördan.