Hoppa till artikelns andra spalt.

Sverige världens tredje miljövänligaste land

Sverige topprankas för god personliga hälsa och för skydd av ekosystemen.

I topp på miljörankingen hamnar Finland och Island. Danmark hamnar på en fjärde plats. Först på sjuttonde plats hamnar det femte nordiska landet Norge. Det visar en sammanställning som det amerikanska universitetet Yale gjort.

Annons

Rapporten slår fast att dålig luftkvalitet nu blivit en större dödsorsak än otjänligt vatten. Hälften av jorden befolkning lever i länder med ohälsosam luft. Av EU-länderna har Belgien den klart sämsta luftkvaliteten med en 162:a plats i världen.

Under de senaste tio åren har alla länder i förutom två, Surinam och Singepore, förbättrat sitt resultat på rankingen.