Hoppa till artikelns andra spalt.

YouGov: Svensk media mest vänstervinklad

Enligt en opinionsundersökning i sju europeiska länder är svensk media den som anses ha den mest vänsterpolitiska prägeln.

Opinionsinstitutet YouGov frågade drygt 8 300 personer i sju europeiska länder om de anser att media i deras hemländer är politiskt vinklad.

Annons

Mest vänstervriden media anser enligt undersökningen sig svenskarna ha. Britterna å andra sidan menar att deras media är mest högervriden.

Den mest balanserade mediarapporteringen anser sig danskarna ha.

Det område där de tillfrågade i de sju länderna tycker att media är minst balanserad är invandrings- och flyktingfrågor.