En nöjd statsminister med medarbetare på väg till regeringskansliet från tisdagens riksdagsdebatt om EU:s nya uppgörelse med Turkiet om bland annat flyktingpolitiken.

Bild: Anders Selnes

Hoppa till artikelns andra spalt.

Måttlig riksdagskritik mot EU:s flyktingavtal

Statsminister Stefan Löfven kan inte garantera att EU:s flyktingavtal med Turkiet kommer fungera i praktiken. Men i riksdagen är kritiken mot planen måttlig.

I förra veckan enades EU-ländernas stats- och regeringschefer med Turkiet om en plan för att stoppa migrantsmugglingen mellan Turkiet och Grekland och därmed också förhindra en upprepning av förra årets stora flyktingström över Egeiska havet.

Statsminister Stefan Löfven (S) utgår från att Turkiet är redo att hålla sin del av avtalet – att stoppa migranter från att komma till Grekland.

– Det finns inga garantier, men jag menar att det finns en seriös ambition att kunna leva upp till detta. Det är alldeles uppenbart behäftat med många, många svårigheter och utmaningar, säger Löfven när han på tisdagen debatterade avtalet i riksdagen.

– Vi får vara redo att det kommer ske misstag, säger Löfven som pekade på möjligheten på den månadsvisa uppföljningen av att avtalet hålls och att FN:s flyktingorgan UNHCR är delaktigt.

Enligt Reuters har dock UNHCR distanserat sig från de åtgärder som avtalet fört med sig på de grekiska öarna. Alla migranter som når Grekland ska enligt nyhetsbyrån hållas fast i läger på bland annat ön Moria.

”Vi har tagit ett principbeslut att dra oss ur transporter till och från Moria eftersom rörelsefriheten inte garanteras sedan i söndags”, heter det i ett uttalande från UNHCR.

Moderaternas Ulrika Karlsson välkomnade avtalet under tisdagens riksdagsdebatt.

– Det är nödvändig för att hantera flyktingkrisen, säger Karlsson som liksom statsministern hyser oro för hur planen ska genomföras i praktiken.

Kristdemokraternas Désirée Pethrus säger sig vara försiktigt positiv till avtalet som hon hoppas ska leda till fler lagliga vägar in i EU.

Eskil Erlandsson (C) menar att det inte var något önskeförslag som regeringen och Sverige hade att ta ställning till men att där det är viktigt att det nu finns en gemensam lösning på krisen.

– Det finns en påtaglig risk att vi får ännu mer taggtråd, gränsvakter och poliser mellan våra medlemsstater och vid våra yttre gränser, säger Erlandsson

Sverigedemokraternas Pavel Gamov menade dock att Sverige och EU lagt sig platt för Turkiets krav och låtit sig utpressas.

– Att kohandla med asylanter är tydligen den nya melodin från Bryssel säger Gamov med syftning på att för att EU-länderna ska ta emot en syrisk flykting från Turkiet så måste först en annan syrier försöka ta sig till Grekland.

Jonas Sjöstedt (V) menar att Turkiet inte bör ses som ett säkert land för de migranter som skickas tillbaka från Grekland och att stängningen av gränsen gör att folk nu istället ger sig ut på farligare vägar för att nå EU.

– Om det hade varit så att det här var dråpslaget mot människosmugglingen hade jag varit väldigt glad i dag. Jag tror att smugglingen kommer att bli farligare och dyrare och människor mer desperata, säger Sjöstedt.

Löfven medger att avtalet inte är det slutliga dråpslaget mot människosmuggling.

– Det går inte att vänta på den perfekta lösningen och däremellan inte göra någonting, säger statsminister Stefan Löfven.