Hoppa till artikelns andra spalt.

Sverige tog inte emot flest asylansökningar

Antalet asylansökningar under 2015 mer än fördubblades i EU jämfört med året innan.

Under 2015 lämnade i medlemsländerna drygt 1,2 miljoner asylansökningar in för första gången, visar en sammanställning från Eurostat.

Över en tredjedel av dessa lämnades in i Tyskland, därefter Ungern och Sverige. Minst antal ansökningar inkom i Kroatien och Estland, 140 respektive 225 ansökningar.

I förhållande till medlemsländernas befolkningsstorlekar tog Ungern emot flest ansökningar, närmare 18 000 per en miljon invånare. Sverige hamnar på en andraplats med drygt 16 000 asylansökningar per en miljon.

Jämfört med 2014 såg Finland den största ökningen av asylansökningar: över 800 procent.

Knappt tre av tio ansökningar lämnades in av syrier, motsvarande 360 000 personer. På andra plats kom afghaner med runt 180 000 ansökningar och irakier på en tredje plats med 120 000.