Tysk rapport: Oro för minimilön betydligt överdriven

En studie slår fast att införandet av minimilön i Tyskland haft positiva konsekvenser på arbetsmarknaden.

Den första januari 2015 introducerade Tyskland för första gången en minimilön för de allra flesta branscher. En löntagare skulle tjäna minst 8,5 euro i timmen, motsvarande runt 80 kronor.

Det tyska ekonomiska och socialvetenskapliga forskningsinstitutet WSI, som står fackliga organisationer nära, har nu utvärderat resultaten av minimilönen.

Den slår fast att den långsiktiga trenden i Tyskland med större inkomstskillnader för första gången brutits tack vare minimilönen.

Framför allt är det okvalificerad och halvkvalificerad arbetskraft i östra delarna av landet som tjänat på reformen.

Att fler skulle förlora jobbet på grund av minimilönen, vissa rapporter räknade med att upp till en miljon arbetstillfällen var i farozonen, avvisar rapportförfattarna.

”De negativa effekterna på arbetsmarknaden som förutsågs av många ekonomer kom inte till stånd”, heter det i rapporten.

Snarare pekar resultatet på motsatsen.

”Ett antal låglönebranscher som stod inför en särskilt stor löneökning efter införandet av minimilönen har sett en ökning i sysselsättningen som ligger över genomsnittet.”

De så kallade minijobben i Tyskland – deltidsarbete med en lön på högst 450 euro/4 300 kronor i månaden – har enligt rapporten blivit färre, mycket tack vare att dessa omvandlats till vanliga anställningar.