Désirée Pethrus (KD) och de fyra allianspartierna vill ha tydligare besked innan de ger regeringens sitt stöd.

Bild: Anders Selnes

Hoppa till artikelns andra spalt.

Alliansen: EU-asyl måste utredas mer

Allianspartierna vill ha en grundligare analys innan de ger regeringen samtycke till ny asylpolitik i EU.

Inför migrationsministrarnas EU-möte i Luxemburg på torsdag håller EU-nämnden ett extra möte i morgon tisdag om unionens kommande asylpolitik. Syftet är att regeringen och allianspartierna ska försöka bli överens. De fyra allianspartierna menar dock att asylfrågan måste behandlas mer grundligt än vad som hittills gjorts av regeringen.

– Vi bör analysera alternativen innan vi kan fatta ett definitivt beslut, säger riksdagsledamoten Désirée Pethrus (KD) till Europaportalen. Hon betonar att Sverige kan få ett nytt asylsystem där migrationspolitiken helt överlämnas till EU.

Migrationsministrarna ska diskutera mellan två olika huvudalternativ.

Det första alternativet är detsamma som togs i september förra året om att asylsökande ska kunna omfördelas mellan EU-länder vid tillfälliga toppar i tillströmningen av migranter. Det andra alternativet, vilket förordas av regeringen och en majoritet i EU-nämnden bygger på att alla flyktingar som kommer till EU ska spridas ut jämnt mellan medlemsländerna enligt en permanent omfördelningsmekanism.  

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) är redo att gå alliansen tillmötes och bistå med en analys kring de olika alternativen. Men han håller inte med om att hela asylpolitiken kommer att överlämnas till EU.

– Det har vi inte sagt. Vi behöver ha en permanent omfördelningsmekanism som fungerar även när det inte är kris. Sedan är det min uppfattning att varje land har sin egen asyllagstiftning där vi prövar om någon har rätt att få stanna eller inte, säger Morgan Johansson.

En permantent omfördelningsmekanism skulle minska antalet asylsökande som kommer till Sverige jämfört med annars.

– Nästan oavsett hur man räknar så skulle en fördelningsmekanism innebära ett lägre mottagande för Sverige mot att andra länder bär sin del av ansvaret, säger Morgan Johansson.