EU-parlamentet vill ge asylbyrån EASO ökade befogenheter. Arkivbild.

EU-parlamentet vill ge asylbyrån EASO ökade befogenheter. Arkivbild.

Bild: EU-kommissionen

Europaparlamentet pressar på för ny flyktingpolitik

Europaparlamentet vill centralisera asylsystemet i unionen och uppmanar kommissionen att lägga fram ett långtgående förslag.

EU-parlamentet röstade på tisdagen med en överväldigande majoritet genom ett icke-bindande yttrande om hur ledamöterna anser att unionens asylsystem ska se ut i framtiden.

– Flyktingkrisen visar att det nuvarande EU-synsättet på migration inte är hållbart, sade den italienska socialdemokratiska EU-parlamentarikern Cécile Kyenge som är en av två delförfattare till resolutionen.

Ledamöterna vill skrota huvudlinjen i de så kallade Dublinreglerna som styr var migranter söker asyl. Den säger att asylansökan ska lämnas in i det första EU-land som en migrant ankommer. Om regeln efterföljts i flyktingkrisen skulle Italien och Grekland fått i princip alla de över en miljon asylansökningar som kom in under 2015.

EU-parlamentet vill dessutom att de flyktingar som redan befinner i sig EU ska omfördelas mer rättvist mellan medlemsländerna och att detta system ska göras permanent. När det gäller arbetskraftsinvandring förespråkar dock ledamöterna att det även fortsättningsvis ska ligga på medlemslandsnivå.

Parlamentarikerna efterfrågar fler lagliga och säkra vägar in i EU för flyktingar.

EU-kommissionen lanserade i förra veckan en rad idéer om hur ett nytt asylsystem kan tänkas se ut. Det officiella syftet var att sondera terrängen för att se hur lagstiftarna – EU-parlamentet och ministerrådet – ser på frågan innan ett skarpt förslag lanseras innan sommaren.

Cecilia Wikström (L) som kommer att ansvara för förslaget i EU-parlamentet förväntar sig att kommissionen nu lägger fram ett långtgående förslag i linje med dagens omröstning.

–  Europa har den senaste tiden bevittnat en oansvarig kapplöpning mot botten bland medlemsländerna och detta kräver vi i Europaparlamentet ett stopp på, sade Wikström i ett uttalande.

Redan för ett år sedan krävde parlamentet fler lagliga vägar att söka asyl på in i EU och en jämnare fördelning av flyktingar mellan medlemsländerna.