Hoppa till huvudinnehåll
Hoppa till Artiklar i ämnet
Fördjupning:

Cecilia Wikström (L)

Senast uppdaterad: 18 juni 2024

Under den förra mandatperioden var Cecilia Wikström enligt Europaportalens undersökning den flitigaste av de svenska parlamentarikerna. Under samma period var hon med förde EU:s asylpaket i hamn. Nu vill hon utveckla asylpolitiken ytterligare ett steg.

– Jag vill att människor ska kunna söka asyl vid alla EU:s ambassader och att vi ska upprättar temporära asylkontor där flyktingarna finns. För det första vill jag få med mig andra partier för det, sedan få fram ett lagförslag från kommissionen. Och så vill jag bli rapportör [ansvarig EU-parlamentariker] för det. Och sen vill jag baxa det hela vägen i mål, sade Cecilia Wikström i valrörelsen 2014.

Wikström vill också hitta fler lagliga vägar för arbetskraftsinvandrare, gästarbetare, forskare och studenter att komma till EU – men det framför allt för EU:s skull.

 – Om utvecklingen håller i sig kommer det 2060 gå två arbetande på en pensionär. Det här är jättesvårt att prata om idag eftersom det samtidigt är hög arbetslöshet i många länder. Men vi ser redan toppen på isberget och det är Tyskland som redan nu behöver fem miljoner arbetskraftsinvandrare bara för att upprätthålla sin välfärd, sade Cecilia Wikström.

 

Fem frågor

På hösten 2016 ställde Europaportalen fem frågor till alla svenska EU-parlamentariker. Så här svarade Cecilia Wikström:

Vilka frågor arbetar du med i parlamentet under okt-nov 2016?

Jag arbetar framför allt med att förhandla fram EU:s nya asylsystem, med målsättningen att få på plats en rättvis fördelning av asylsökande mellan alla Europas länder och en rättssäker och human asylprocess för dem som söker skydd i Europa. . Jag leder förhandlingarna kring den reviderade Dublinförordningen och är gruppledare för den liberala gruppen i Europaparlamentet i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter, som behandlar migrationsfrågor.

 

Vilket är det bästa beslut som EU-parlamentet fattat sedan EU-valet 2014 och

varför?

Att EU ratificerar klimatavtalet som antogs i Paris i september i år naturligtvis. Det är glädjande att avtalet fått så stor uppslutning och nu börjar genomföras världen över, för bara genom internationellt samarbete kan vi hejda klimatförändringarna. Det är viktigt att EU är ledande i detta.

 

Vilket är det sämsta beslut som EU-parlamentet fattat sedan EU-valet 2014 och

varför?

Att tillåta att Ungern fortsätter sitt ras mot botten när det gäller medborgerliga fri- och rättigheter utan att EU-kommissionen agerar.

 

Vilka av dina vallöften inför EU-valet har hittills infriats?

Att alla roamingsavgifter för samtal, sms och surfing på internet för resenärer inom EU slopas. Detta är naturligtvis ett historiskt steg framåt för den digitala inre marknadens utveckling. Mina övriga vallöften, som nikan läsa om i punkt 5, arbetar jag fortfarande hårt för att infria inför nästa val.

 

Vilka frågor ska du fokusera på fram till EU-valet 2019?

Få på plats en rättvis och fungerande europeisk asylpolitik

Upprätta ett europeiskt FBI som kan bekämpa den grova gränsöverskridande brottsligheten.

Skapa en rättighetsmekanism som bevakar att medlemsländerna garanterar medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter. Ett viktigt steg togs i oktober månads plenarsession då Europaparlamentet röstade för ett betänkande som uppmanar EU-kommissionen att upprätta ett regelverk, en europeisk rättighetsmekanism, som ska övervaka att medlemsländerna efterlever och garanterar medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter.

Verka för mindre regelkrångel, mer frihandel och en stark inre marknad som leder till fler jobb och ökad välfärd.

Mer fakta

Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret

Mer fakta

Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret